PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 1

 
 

Jeden z nejsložitějších projektů Ing. Doupala. Místo původního návrhu úpravy vstupního foyer po zaměření starého stavu a průzkumu infrastruktury navrhl Ing. Doupal nutnost kompletní generální rekonstrukce. Diskuze o architektonickém vzhledu, o nové přístavbě za divadlem a změně architektonické koncepce během výstavby jsou krásnou sondou prokazující pořekadlo, že architektura je svědectví dob, viz. místní denní tisk z doby 1988-1992.

 
Název stavby:  Generální rekonstrukce Slezského divadla Opava
Místo stavby:  Opava - Horní náměstí
Účel stavby:  Generální rekonstrukce a přístavba
Investor:  Slezské divadlo Opava
Inženýrská činnost:  Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Projektant:  Zodpovědný projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Architektonické řešení (vítěz soutěže): Hanuška Řehulka Jančík - OSP
Dodavatel stavby:  OSP (Okresní stavební podnik Opava)
Konstrukční řešení:  Klasické technologie, zastřešení jeviště, atypické ocelové vazníky
Cena stavby:  125 miliónů korun
Doba realizace:  1987-1989 starý stav, úvodní projekt, 11 prováděcích projektů
1989-1992 rekonstrukce, 1990 změna architektonického řešení (Klimeš)
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster