PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Dům pro matky s dětmi, Rybářská ulice, Opava

 
 

Koncepčně nové výrazné dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě. Z bývalých jeslí bylo přístavbou a půdní vestavbou vybudováno nové zařízení pro matky s malými dětmi do tří let, které se ocitly v tíživé životní situaci. Brzy po uvedení do provozu začaly obdobná zařízení pro matky s dětmi vznikat po celém území ČR. Toto naše koncepční řešení samostatných pokojů a dvou společných obytných a obslužných denních prostor je dodnes funkční a dokonale se osvědčilo, včetně stálého dohledu nad ubytovanými a přísným režimem pohybu návštěv. Dům má kapacitu pro 14 matek s dětmi.

 
Název stavby: Dům pro matky s dětmi
Místo stavby: Opava - Rybářská ulice
Účel stavby: Koncepčně nové zařízení okresní sociální sítě Okresního úřadu v Opavě pro matky s malými dětmi v tíživé životní situaci - rekonstrukce a přístavba
Investor: Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) (s výjimkou stavebního dozoru)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Dodavatel stavby: Výstavba Remark s.r.o. pod vedením Ing. Doupala
Konstrukční řešení: Tradiční technologie, podkroví řešeno konstrukcemi ze sádrokartonu
Celková cena stavby: 11 miliónů korun
Doba realizace: 1994-1995
Zajímavost: Původní suterén býval každoročně několikrát zaplavován kanalizací z blízkého městského náhonu. Po rekonstrukci díky přečerpávání vnitřní kanalizace přes zvýšený odtok (o 1,5 metru) zaplavování skončilo. V roce 1997 při katastrofálních povodních byl objekt zaplaven vodou až po 1.NP.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster