PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Novostavba 56 BJ, Krnovská 32,34, Opava

 
 

Touto stavbou si Ing. Romeo Doupal a jeho společnost Remark zasloužil velké uznání Města Opavy i regionálního tisku, neboť zejména rychlostí své práce zachránil Opavě státní dotaci ve výši 19 milionu korun. O rychlosti práce vypovídá nejlépe níže uvedený časový průběh akce. Při této realizaci se Ing. Doupal vrátil ke starým dobrým tradicím významných staveb: položení základního kamene, stavění "glajchy" a slavnostní otevírání domu. Zajímavou veřejnou diskusi vzbudilo umístění dvou plastik akademického sochaře Charouzka na štít domu.

 
Název stavby: Novostavba 56 BJ,  Krnovská 32,34, Opava
Místo stavby: Opava - Krnovská 32,34 - proluka mezi domy Krnovská 28 a 36
Účel stavby: Polyfunkční dům s nebytovými prostory v 1.NP a 56 nájemními byty
Investor: Město Opava
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) - komplexní rozsah od ÚR a SP přes stavební dozor po kolaudaci stavby
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) - PD pro ÚR
Ateliér Pyramida a Ing. Romeo Doupal - PD pro SP (autoři: Ing. Romeo Doupal, Ing. arch. Petr Šmarda)
Dodavatel stavby: Unips Ostrava a.s., hlavní subdodavatelé: Slezské stavby Opava s.r.o., Ingstav a.s.
Konstrukční řešení: Tradiční zděná technologie, stropy z "I" nosníků a keramických stropnic, složité zakládání v proluce s pilotáží základů sousedních budov
Celková cena stavby: 60 miliónů korun
Doba realizace: 14 měsíců včetně předrealizační fáze
Příprava (PD a IČ pro ÚR a SP) 07-09/1996
Veřejná obchodní soutěž 09-11/1996
Dodávka stavby 11/1996-09/1997
Zajímavost: Průběh akce v některých termínech
 
03.07.1996
10.07.1996
31.07.1996
26.08.1996
10.09.1996
12.09.1996
04.11.1996
15.11.1996
18.11.1996
19.12.1996
30.04.1997
30.09.1997
03.10.1997
  Pověření investorskou činností a zajištěním PD
Podán návrh na vydání ÚR
Vydáno právoplatné ÚR
Podán návrh na vydání SP
Vydáno právoplatné SP
Inzerce veřejné obchodní soutěže
Výběr dodavatele z VOS
Nabytí právní moci výsledků VOS
Předání staveniště dodavateli
Slavnostní položení základního kamene
Slavnostní stavění glajchy
Kolaudace dokončené stavby
Slavnostní otevření domu
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster