PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


PenZion pro důchoDce I, Rolnická ulice, Opava

 
 

Penzion I - nejvýraznější dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě. První takovéto zařízení v ČR a první stupeň programu tzv. dělené sociální péče. Tento penzion se stal vzorem pro mnoho obdobných objektů na celém území ČR. Byl publikován v časopise Architekt. Urbanisté vyzdvihují hmotové řešení stavby, umístěné na rozhraní šestipodlažního sídliště a přízemních kateřinských statků. V objektu je také umístěna velkokuchyň a středisko osobní hygieny, které slouží velké části opavského regionu, je zde sídlo agentury domácí ošetřovatelské péče,  ordinace lékařů, rehabilitace, kondiční tělocvična, společenská a přednášková místnost - "kaple" apod. Penzion I má kapacitu 50 důchodců ve 37 bytech.

 
Název stavby: Novostavba Penzionu pro důchodce I v Opavě
Místo stavby: Opava - Rolnická ulice
Účel stavby: Penzion pro důchodce, první zařízení tohoto druhu v České Republice
Investor: Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (studie Ing. Romeo Doupal, spolupráce Ateliér IDEA)
Dodavatel stavby: Sloh s.r.o., hlavní subdodavatel: MSK s.r.o.
Konstrukční řešení: Cihelná sendvičová technologie, stropy z ŽB panelů, dřevěný krov
Celková cena stavby: 45 miliónů korun
Doba realizace: 1991-1993
Zajímavost: Studie této stavby byla hotova za 3 dny, kompletní prováděcí projekt byl hotov za 37 dnů, splněním tohoto termínu byla investorovi zachráněna státní dotace na tuto stavbu ve výši 10 miliónů korun.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster