PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Penzion pro důchodce II, Rolnická ulice, Opava

 
 

V tomto Penzionu II zapracoval Ing. Doupal ve spolupráci s ateliérem IDEA do svého projekčního řešení připomínky a zkušenosti z provozu Penzionu I i z dalších penzionů v ČR. Po svém otevření se stal opět vzorem řešení podobných zařízení. Svým urbanistickým a dispozičním pojetím ideálně sbližuje i odděluje jednotlivé byty. Všichni bydlící i návštěvníci oceňují neopakovatelnou atmosféru vnitřního atria. Bydlí zde 80 důchodců v 50 bytech.

 
Název stavby: Novostavba Penzionu pro důchodce II
Místo stavby: Opava - Rolnická ulice
Účel stavby: Novostavba Penzionu pro důchodce
Investor: Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) (s výjimkou stavebního dozoru)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) za spolupráce s ateliérem IDEA
Dodavatel stavby: Výstavba Remark s.r.o. pod vedením Ing. Doupala
Konstrukční řešení: Tradiční zděná technologie se ŽB stropy z panelů a filigránů
Celková cena stavby: 85 miliónů korun
Doba realizace: 1996-1998
Zajímavost: Tato stavba je řešena jako tzv. bariérový objekt, kdy po vnějším obvodu vede komunikační chodba, které byty situované do vnitřního atria odděluje akusticky od komunikace Rolnické.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster