PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Policie ČR a Okresní Úřad v opavě, Krnovská ulice, Opava

 
 

Budova patří do komplexu bývalého Vojenského gymnázia. Po ukončení činnosti vojenského gymnázia byl areál převeden z armády na Okresní úřad v Opavě a bylo tak umožněno s naším přispěním jeho civilní využití. Dnes je v této budově umístěn dopravní inspektorát, pracoviště evidence obyvatel a pasů, Policie ČR, referát dopravy a živnostenský referát.

 
Název stavby: Rekonstrukce budovy na pracoviště civilně správních agend policie ČR a Okresního úřadu v Opavě
Místo stavby: Opava - Krnovská ulice - bývalý areál vojenského gymnázia
Účel stavby: Rekonstrukce budovy z původního účelu ubytovny školní roty na moderní administrativní centrum
Investor: Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Dodavatel stavby: Slezské stavby Opava s.r.o.
Konstrukční řešení: Tradiční technologie
Celková cena stavby: 14 miliónů korun
Doba realizace: 1996-1998
Zajímavost: Rekonstrukce probíhala v návaznosti na změnu účelu užívání celého komplexu budov bývalého vojenského gymnázia v Opavě, jehož správu, inženýrskou a projekční činnost zajišťovala taktéž společnost Ing. Doupala (Remark).
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster