PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt

Historie firmy

Studio 58 je obchodní název podnikající "fyzické osoby" Ing. Romeo Doupala a proto tedy profil firmy je profilem jeho odborné praxe. Ing. Romeo Doupal je absolventem VUT v Brně, fakulty stavební, obor pozemní stavby a je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby s číslem autorizace 1101937.

1983-1991
Po absolvování VUT v roce 1983 nastoupil v OSP Opava jako projektant. Od roku 1988 do roku 1991 pracoval jako vedoucí projektant. Během této doby projektoval převážně rekonstrukce občanských, zdravotních a bytových staveb. Mezi nejvýznamnější projekty tohoto období patří zejména rekonstrukce Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, rekonstrukce Slezského divadla v Opavě, rekonstrukce, přístavba a nadstavba Lidového domu v Opavě a rekonstrukce, přístavba a nadstavba Patologie a DZS NsP Krnov.
Od roku 1988 projektoval mimopracovně některé drobné stavby, rodinné domy, sportovní stavby, bazény.

1991-1992
V těchto letech pracoval na Okresním úřadě v Opavě jako samostatný referent památkové péče, jako výkonný orgán měl na starost kompletní výkon státní správy v oblasti památkové péče v okrese Opava.
Na základě živnostenského oprávnění projektoval mimopracovně drobné stavby, rodinné domy, ale i větší stavby, z nichž nejvýznamnější je projekt Penzionu pro důchodce I v Opavě.

1992-2002
Od roku 1992 již působil Ing. Doupal jako osoba samostatně výdělečně činná a se svým společníkem budoval společnost Remark. Nejprve jako sdružení dvou fyzických osob, od roku 1993 i jako s.r.o. Ve společnosti Remark byl jedním ze dvou jednatelů a zároveň technickým ředitelem.
Společnost Remark během uvedených 10 let působila ve třech hlavních propojených oborech:

1. Realitní činnost - mezi nejvýraznější úspěchy v této činnosti patřila zejména spolupráce s městem Opavou při privatizaci bytového fondu, pro město Opava zajišťoval Remark prodej cca 350 domů s cca 2000 byty a spolupráce s ČR - Okresním úřadem v Opavě, pro které Remark zajišťoval privatizaci opavského zdravotnictví (s výjimkou Slezské nemocnice), což představuje prodej 34 zdravotních zařízení včetně 2 poliklinik a prodej několika miliónů kusů movitého vybavení po bývalém OÚNZ, dohledávání a prodej bývalého majetku KNV a prodej největšího opavského hotelu Koruna.

2. Správa nemovitostí - společnost Remark v uvedeném období spravovala 2/3 nemovitého majetku města Opavy, což představovalo správu až 6000 bytů a 300 nebytových prostor. Pro ČR - Okresní úřad v Opavě vykonával Remark správu všech okresních zdravotních zařízení před privatizací, správu všech bytových domů v majetku ČR v okrese Opava a správu bývalých vojenských areálů v majetku ČR-OkÚ Opava (Žižkova kasárna, Bělský les, Koblov, Polanka, Služovice).

3. Projekční, investorská a dodavatelská činnost ve výstavbě - společnost Remark zajišťovala projekčně a inženýrsky desítky různých bytových, občanských a sociálních staveb a běžnou údržbu nemovitého majetku města Opavy včetně zajišťování státních dotací. Mezi nejvýznamnější stavby můžeme počítat Pension I v Opavě (32BJ,) Pension II v Opavě (50BJ), Rádio Hellax, Domov pro matku a dítě, DDSP Vítkov, novostavba na ulici Krnovské v Opavě (56BJ), půdní vestavba Hrnčířská 5,7,9,11,14 (13BJ), rekonstrukce a novostavba U Cukrovaru 1 pro oběti postižené povodní (29BJ), supermarkety Sesam a Billa, rekonstrukce administrativní budovy pro civilně správní agendy Policie ČR a Okresního úřadu v Opavě. Viz. realizace.

Podle rozsahu prováděných služeb měla společnost Remark až 77 pracovníků, základní pracovní kolektiv však tvořilo cca 30 osob.

Společnost Remark během 10 let působení měla mnoho doprovodných aktivit, stala se držitelem licence na televizní vysílání (obecní televize Telemark) a byla známa jako zakládající subjekt volebního sdružení nezávislých kandidátů Opavská prosperita, která působila po dobu 2 volebních období v obecním zastupitelstvu.

1997-2001
V roce 1997 Ing. Doupal společně s dalšími dvěma akcionáři založili akciovou společnost Opatherm a.s., která od ledna 1998 převzala po Městském podniku tepelného hospodářství (který ukončil svou činnost) zajišťování výroby a dodávky tepla pro město Opavu. Opatherm a.s. měl od počátku svého působení velmi dobré ekonomické výsledky, které neunikly pozornosti německého investora MVV Energie, který od akcionářů v roce 2001 podnik (akcie) odkoupil.

2002
Od ledna 2002, kdy Ing. Doupal prodal svou polovinu společnosti Remark (svému společníkovi), začal pracovat samostatně s malým kolektivem. Ve svém domě na Horním náměstí 58 zřídil nové sídlo své firmy - Studia 58. V posledním podlaží tohoto domu vybudoval 8 nových bytů, které jsou dnes v provozu jako ubytovací zařízení. Hlavním zaměřením Studia 58 je výkon projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví v oboru občanské a bytové výstavby.

 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster