PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Sídlo společnosti Remark, Masařská 6, Opava

 
 

Sídlo společnosti Remark je uváděno zejména pracovníky památkové péče jako jedna z nejcitlivěji provedených rekonstrukcí obdobného charakteru v Opavě. Jak co se týče vnějšího řešení (tzv. obrácená barevnost), tak i vnitřního celkového řešení (včetně interiérů) i řešení vnějšího okolí budovy (parkoviště, sadové úpravy apod.).

 

 
Název stavby: Generální rekonstrukce domu Masařká 6 v Opavě
Místo stavby: Opava - Masařská 6
Účel stavby: Generální rekonstrukce budovy - přestavba zdevastovaného obytného domu na moderní administrativní sídlo společnosti.
Investor: Ing. Doupal, Dr. Smička - Remark
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Dodavatel stavby: Remark s.r.o. pod vedením Ing. Doupala zadával jednotlivé dodávky
Konstrukční řešení: Tradiční technologie HSV, moderní technologie infrastruktury
Celková cena stavby: 11 miliónů korun
Doba realizace: 1993-1994
Zajímavost: U všech dřevěných trámových stropů je pro jejich ztužení použita původní originální konstrukce spřažení nové křížem armované tenkostěnné desky se stropními trámy a bedněním, s dorovnáním pod zakončovací vrstvy podlah polystyrenbetonem. Autoři řešení Ing. Doupal a Ing. Patouš ji úspěšně používají již mnoho let na všech rekonstrukcích projektovaných nebo dozorovaných Ing. Doupalem.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster