PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


Domov důchodců se sociální péčí, Vítkov

 
 

Zásadní dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě pro Vítkovsko a Budišovsko. Okresnímu úřadu v Opavě pod vedením přednosty Mgr. Šroma se podařilo bezúplatně získat poloopuštěný bývalý areál internátu Hedvy Vítkov. Promyšlenými, nepříliš rozsáhlými stavebními přístavbami a propojeními se vybudoval rozsáhlý komplexně bezbariérový domov. Jedna část (modrá) slouží jako domov se sociální péčí (pro "ležící" důchodce), druhá (červená) slouží jako klasický domov důchodců, ve třetí části (žluté) je úplné zázemí včetně velkokuchyně a prádelny zásobující sociální služby v celém vítkovském regionu. Je zde také ordinace lékaře, rehabilitace, pečovatelská služba a další.

 
Název stavby: Domov důchodců se sociální péči Vítkov
Místo stavby: Vítkov - bývalý internát Hedvy Vítkov
Účel stavby: Rekonstrukce a přístavba DDSP - zařízení sítě sociální péče Okresního úřadu
Investor: Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Dodavatel stavby: Elektrostav Kravaře
Konstrukční řešení: Tradiční technologie, jde o komplex 3 budov navzájem nově mezi sebou propojených, doplněných výtahy
Celková cena stavby: 35 miliónů korun
Doba realizace: Projekt 1993, realizace 1994
Zajímavost: Za zanedbatelnou cenu se podařilo změnit špatný architektonický dojem původních dvou obytných objektů tím, že na více než 120 dominantních klasických trojdílných oken se silikonem (zvenčí) připevnily  dvě vodorovné řady dřevěných lišt, čímž se zcela změnil k lepšímu architektonický charakter celého komplexu budov.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster