PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ STUDIO

RealizaceAktualityProfil firmyNabízené službyKontakt


ÚSP Zámek Dolní Životice

 
 

Významné dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě. Okresnímu úřadu v Opavě se podařilo bezúplatně převést objekt zámku z armády na OkÚ. Byl to první objekt v ČR, který armáda předala k civilnímu využití. Slavnostní předání areálu provedl přímo ministr obrany Baudyš.
Bylo zde spěšně prosazeno řešení, kdy přístavba nového křídla zámku je pojata jako replika stylu stávajícího zámku. Při dnešním zkostnatělém přístupu k památkové ochraně je toto řešení téměř unikátní.
ÚSP má kapacitu 180 pacientů a 50 osob obslužného personálu.

 
Název stavby: Rekonstrukce a přístavba Zámku Dolní Životice na ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé pacienty
Místo stavby: Dolní Životice - okres Opava
Účel stavby: Rekonstrukce a přístavba zámku na ústav sociální péče
Investor: Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) (1993-1997)
V letech 1997-2000 byla stavba bez odborného inženýrského dozoru
Projektant: Ateliér Pyramida  ve spolupráci s Ing. Doupalem, který dodával veškerou dokladovou část a je autorem koncepce přístavby
Dodavatel stavby: Jan Grygar - Renova 1994-1997, stavba přerušena 1997-1999, Unips Ostrava a.s. 1999-2000
Konstrukční řešení: Tradiční technologie
Celková cena stavby: 1994-1997 - 88 miliónů korun
1999-2000 - 55 miliónů zámek, 45 miliónů další stavby
Doba realizace: 1994-2000
Zajímavost: Na jaře roku 1997 byla stavba přerušena díky krachu firmy Renova Jana Grygara. Na podzim téhož roku byl jmenován novým přednostou Okresního úřadu RNDr. Krejčí, který zrušil inženýrský dozor společnosti Remark nad touto stavbou.
 
 
 


© 2012 STUDIO 58 s.r.o.     webmaster