Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

STUDIO 58 investorům nabízí komplexní projekční a inženýrskou činnost v oboru pozemních staveb.

Služby

Investorům nabízíme komplexní projekční činnost v oboru pozemních staveb. Vzhledem k praxi z minulých let se zaměřujeme zejména na oblast bytových, komerčních, sociálních, občanských, zdravotnických a historických staveb. V rámci komplexnosti naší služby nabízíme u námi projektovaných akcí i investorsko-inženýrskou činnost od zajištění nutných vstupních podkladů, průzkumů a měření, přes obstarání všech vyjádření orgánů, úřadů a účastníků výstavby, vydání územních souhlasů, stavebních povolení, ohlášení staveb, stavební dozor, technický dozor až po kolaudace a povolení užívání staveb včetně jejich zápis do katastru nemovitostí u novostaveb.

Realizace

Slezské divadlo Opava

 

Bílý zámek Hradec n. Moravicí

 

Penzion I Opava

 

Penzion II Opava

 

56BJ Krnovská Opava

 

ÚSP Zámek Dolní Životice

 

DDSP Vítkov

 

Dům pro matky s dětmi Opava

 

Rádio Hellax Opava

 

Janská 4 Opava

 

Supermarket Billa Opava

 

Supermarket Sesam Opava

 

Gudrichova 4 Opava

 

Policie a CSAMV Opava

 

16BJ Sušilova Opava

 

Lidový dům Otická Opava

 

VZP Opava

 

21+8BJ U Cukrovaru Opava

 

Riverside/Karnola

 

Restaurace U Klapetků

 

Masařská 8 Opava

 

Solná 12 Opava

 

16 ŘRD Prachovník

Nové foto ze stavby

3 ŘRD Triodad

Nové foto po realizaci

Horní náměstí 58

 

Masařská 6 - Remark

 

Agrobanka Hauerova

 

Holubí 2

 

Solná 15

 

Dolní náměstí 22

 

Lidická 27

 

Horní náměstí 57

 

U Jaktařské brány 2

 

Dům JUDr. Stříbného

 

Ostrožná 31, 33

 

Ostrožná 12

 

Hotel Iberia Pekařská

 

Englišova 23

 

Hrnčířská 14

 

 

Historie

Studio 58 s.r.o je současná forma pro podnikání Ing. Romeo Doupala a proto tedy profil firmy je profilem jeho odborné praxe. Ing. Romeo Doupal je absolventem VUT v Brně, fakulty stavební, obor pozemní stavby a je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby s číslem autorizace 1101937.

Po absolvování VUT v roce 1983 pracoval v OSP Opava jako projektant, kde od roku 1988 do roku 1991 pracoval jako vedoucí projektant. Během této doby projektoval převážně rekonstrukce historických, občanských, zdravotních a hlavně bytových staveb (MBF). Mezi nejvýznamnější projekty tohoto období patří zejména rekonstrukce Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, rekonstrukce Slezského divadla v Opavě, rekonstrukce, přístavba a nadstavba Lidového domu v Opavě a rekonstrukce, přístavba a nadstavba Patologie a DZS NsP Krnov.

Od roku 1988 projektoval mimopracovně některé drobné stavby, rodinné domy, sportovní stavby, bazény.

V těchto letech pracoval na Okresním úřadě v Opavě jako samostatný referent památkové péče a jako výkonný orgán měl na starost kompletní výkon státní správy v oblasti památkové péče v okrese Opava.

Na základě živnostenského oprávnění projektoval mimopracovně drobné stavby, rodinné domy, ale i větší stavby, z nichž nejvýznamnější je projekt Penzionu pro důchodce I v Opavě.
Od roku 1992 působil Ing. Doupal jako OSVČ ve sdružení fyzických osob Remark, od roku 1993 k tomu i jako jednatel a technický ředitel Remark s.r.o.

Společnosti Remark zajišťovaly projekčně a inženýrsky desítky různých novostaveb a rekonstrukcí bytových, občanských a sociálních staveb a údržbu nemovitého majetku Okresního úřadu v Opavě a Města Opavy včetně zajišťování státních dotací. Mezi nejvýznamnější stavby můžeme počítat Pension I v Opavě (32BJ,) Pension II v Opavě (50BJ), Rádio Hellax, Domov pro matku a dítě, Domov důchodců Vítkov, Rekonstrukce zámku Dolní Životice na ústav sociální péče, Novostavba 56BJ na ulici Krnovské v Opavě, půdní vestavba Hrnčířská 5,7,9,11,14 (13BJ), Novostavba 16BJ v proluce Na Rybníčku, rekonstrukce a novostavba U Cukrovaru 1 pro oběti postižené povodní (29BJ), supermarkety Sesam a Billa, rekonstrukce administrativní budovy pro civilně správní agendy Policie ČR a Okresního úřadu v Opavě.

Od ledna 2002 Ing. Doupal ukončil práci ve společnosti Remark a začal pracovat samostatně s malým kolektivem své firmy - Studia 58. Mezi hlavní projekty tohoto období patří zejména síť lékáren a kaváren MUDr. Navrátila v obchodních centrech po celé republice, rekonstrukce budovy Jánská 17 v Opavě, Gudricova 4 v Opavě, Holubí 2 v Opavě, studie konverze areálu Karnola Opava, ŘRD Prachovník, Trojdům Triodad Prachovník a zejména projekt vlastního rodinného domu v Opavě.

Kontakt


STUDIO 58 s.r.o.
Horní náměstí 58
746 01 Opava

IČ: 28641761
DIČ: CZ-28641761

E-mail: romeo<zavinac>58.cz
Web: www.58.cz

Ing. Romeo Doupal
Ing. Romeo Doupal
jednatel - zodpovědný projektant
tel.: +420 602 539 112
e-mail: romeo<zavinac>58.cz

Zdeňka Doupalová
Zdeňka Doupalová
jednatel
tel.: +420 724 228 978
e-mail: zdenka<zavinac>58.cz

Ing. Nikola Hendrychová
Ing. Nikola Hendrychová
hlavní projektant
tel.: +420 736 132 946
e-mail: nikola<zavinac>58.cz