Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
Jeden z nejsložitějších projektů Ing. Doupala. Místo původního návrhu úpravy vstupního foyer po zaměření starého stavu a průzkumu infrastruktury navrhl Ing. Doupal nutnost kompletní generální rekonstrukce. Diskuze o architektonickém vzhledu, o nové přístavbě za divadlem a změně architektonické koncepce před dokončením výstavby jsou krásnou sondou prokazující pořekadlo, že architektura je svědectví dob, viz. místní denní tisk z doby 1988-1992.

Specifikace projektu

Název stavby:  Generální rekonstrukce Slezského divadla Opava
Investor:  Slezské divadlo Opava
Inženýrská činnost:  Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Projektant:  Zodpovědný projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Vnější architektonické řešení (vítěz soutěže): Hanuška, Řehulka, Jančík - OSP
Změna vnějšího architektonického řešení a změna foyer (Klimeš, Šantavý, Bublík)