Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

PENZION PRO DŮCHODCE II, ROLNICKÁ ULICE, OPAVA

PENZION PRO DŮCHODCE II, ROLNICKÁ ULICE, OPAVA
V tomto Penzionu II zapracoval Ing. Doupal ve spolupráci s ateliérem IDEA do svého projekčního řešení připomínky a zkušenosti z provozu Penzionu I i z dalších penzionů v ČR. Po svém otevření se stal opět vzorem řešení podobných zařízení. Svým urbanistickým a dispozičním pojetím ideálně sbližuje i odděluje jednotlivé byty. Všichni bydlící i návštěvníci oceňují neopakovatelnou atmosféru vnitřního atria. Bydlí zde 80 důchodců v 50 bytech.

Specifikace projektu

Název stavby:  Novostavba Penzionu pro důchodce II
Investor:  Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost:  Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) (s výjimkou stavebního dozoru)
Projektant:  Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) za spolupráce s ateliérem IDEA
Zajímavost: Tato stavba je řešena jako tzv. bariérový objekt, kdy po vnějším obvodu vede komunikační chodba, které byty situované do vnitřního atria odděluje akusticky od hlučné komunikace Rolnické.