Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

POLICIE ČR A OKRESNÍ ÚŘAD V OPAVĚ, KRNOVSKÁ ULICE, OPAVA

POLICIE ČR A OKRESNÍ ÚŘAD V OPAVĚ, KRNOVSKÁ ULICE, OPAVA
Budova patří do komplexu bývalého Vojenského gymnázia. Po ukončení činnosti vojenského gymnázia byl areál převeden z armády na Okresní úřad v Opavě a bylo tak umožněno s naším přispěním jeho civilní využití. Dnes je v této budově umístěn dopravní inspektorát, pracoviště evidence obyvatel a pasů a referát dopravy.

Specifikace projektu

Název stavby: Rekonstrukce budovy na pracoviště civilně správních agend policie ČR a Okresního úřadu v Opavě
Investor: Česká Republika - Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Zajímavost: Rekonstrukce probíhala v návaznosti na změnu účelu užívání celého komplexu budov bývalého vojenského gymnázia v Opavě, jehož správu, inženýrskou a projekční činnost zajišťovala taktéž společnost Ing. Doupala (Remark).