Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

VZP, TYRŠOVA ULICE, OPAVA

21+8 BJ PRO OBĚTI POSTIŽENÉ POVODNÍ, U CUKROVARU 1, OPAVA
Totálně zdevastovaný dům byl projekčně a dokladově připraven na rekonstrukci na 14 holobytů pro neplatiče nájemného. Katastrofální povodeň v roce 1997, která až do 1.patra zatopila i tento dům, však původní záměr odsunula a místo něj se zde vybudovalo 21 bytů (v každém patře 7) pro oběti postižené povodní. Na pozemku za domem s napojením na jeho infrastrukturu přibyla ještě dočasná stavba 8 BJ.

Specifikace projektu

Název stavby: Rekonstrukce domu U Cukrovaru 1 - 21 BJ (+8 BJ), Opava
Investor: Město Opava
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Zajímavost: U konstrukce krovu byly vyměněny kompletní plné nosné vazby za novou nosnou ocelovou konstrukci s vaznými trámy uloženými v úrovni podlah a celé podkroví tak bylo možno plně využít na bytový účel.