Studio 58 – Ubytování v OpavěStudio 58 – Projekční činnost

SÍDLO SPOLEČNOSTI REMARK, MASAŘSKÁ 6, OPAVA

SÍDLO SPOLEČNOSTI REMARK, MASAŘSKÁ 6, OPAVA
Sídlo společnosti Remark je uváděno zejména pracovníky památkové péče jako jedna z nejcitlivěji provedených rekonstrukcí obdobného charakteru v Opavě. Jak co se týče vnějšího řešení (tzv. obrácená barevnost), tak i vnitřního celkového řešení (včetně interiérů) i řešení vnějšího okolí budovy (parkoviště, sadové úpravy apod.).

Specifikace projektu

Název stavby: Generální rekonstrukce domu Masařká 6 v Opavě
Investor: Ing. Doupal, Dr. Smička - Remark
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Doba realizace: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: 1993-1994
Zajímavost: U všech dřevěných trámových stropů je pro jejich ztužení použita původní originální konstrukce spřažení nové křížem armované tenkostěnné desky se stropními trámy a bedněním, s dorovnáním pod zakončovací vrstvy podlah polystyrenbetonem. Autoři řešení Ing. Doupal a Ing. Patouš ji úspěšně používají již mnoho let na všech rekonstrukcích projektovaných nebo dozorovaných Ing. Doupalem.