Významné dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě, kterému se podařilo bezúplatně převést objekt zámku z armády na OkÚ. Byl to první objekt v ČR, který armáda předala k civilnímu využití. Slavnostní předání areálu provedl přímo ministr obrany Baudyš.
Bylo zde prosazeno řešení, kdy přístavba nového křídla zámku je pojata jako replika stylu stávajícího zámku. Při dnešním zkostnatělém a často nelogickém přístupu k památkové ochraně je toto řešení téměř unikátní.
ÚSP má kapacitu 180 pacientů a 50 osob obslužného personálu.

Specifikace projektu
Název stavby: Rekonstrukce a přístavba Zámku Dolní Životice na ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé pacienty
Investor: Česká Republika – Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ateliér Pyramida ve spolupráci s Ing. Doupalem, který dodával veškerou dokladovou část a je autorem koncepce přístavby