Zásadní dílo sociálního programu Okresního úřadu v Opavě pro Vítkovsko a Budišovsko. Okresnímu úřadu v Opavě pod vedením přednosty Mgr. Šroma se podařilo bezúplatně získat opuštěný bývalý areál internátu Hedvy Vítkov. Promyšlenými, nepříliš rozsáhlými stavebními přístavbami a propojeními se vybudoval rozsáhlý komplexně bezbariérový domov. Jedna část (modrá) slouží jako domov se sociální péčí (pro “ležící”), druhá (červená) slouží jako klasický domov důchodců, ve třetí části (žluté) je úplné zázemí včetně velkokuchyně a prádelny zásobující sociální služby v celém vítkovském regionu. Je zde také ordinace lékaře, rehabilitace, pečovatelská služba a další.

Specifikace projektu
Název stavby:
Domov důchodců se sociální péči Vítkov
Investor: Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Zajímavost: Za zanedbatelnou cenu se podařilo změnit špatný architektonický dojem původních dvou obytných objektů tím, že na více než 120 dominantních klasických trojdílných oken se silikonem (zvenčí) připevnily dvě vodorovné řady dřevěných lišt, čímž se zcela změnil architektonický charakter celého komplexu budov.