Touto stavbou si Ing. Romeo Doupal a jeho společnost Remark zasloužil velké uznání Města Opavy i regionálního tisku, neboť zejména rychlostí své práce zachránil Opavě státní dotaci ve výši 19 milionu korun. O rychlosti práce vypovídá nejlépe níže uvedený časový průběh akce. Při této realizaci se Ing. Doupal vrátil ke starým dobrým tradicím významných staveb: položení základního kamene, stavění “glajchy” a slavnostní otevírání domu. Zajímavou veřejnou diskusi vzbudilo umístění dvou plastik akademického sochaře Charouzka na štít domu.

Specifikace projektu
Název stavby: Polyfunkční novostavba 56 BJ +NP, Krnovská 32,34, Opava
Investor: Město Opava
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) – komplexní rozsah od ÚR a SP přes stavební dozor (TDI) po kolaudaci stavby
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) – PD pro ÚR
Ateliér Pyramida a Ing. Romeo Doupal – PD pro SP (autoři: Ing. Romeo Doupal, Ing. arch. Petr Šmarda)
Zajímavost: Průběh akce v některých termínech: 03.07.1996 Pověření investorskou činností a zajištěním PD 10.07.1996 Podán návrh na vydání ÚR 31.07.1996 Vydáno právoplatné ÚR 26.08.1996 Podán návrh na vydání SP 10.09.1996 Vydáno právoplatné SP 12.09.1996 Inzerce veřejné obchodní soutěže 04.11.1996 Výběr dodavatele z VOS 15.11.1996 Nabytí právní moci výsledků VOS 18.11.1996 Předání staveniště dodavateli 19.12.1996 Slavnostní položení základního kamene 30.04.1997 Slavnostní stavění glajchy 30.09.1997 Kolaudace dokončené stavby 03.10.1997 Slavnostní otevření domu