V tomto Penzionu II zapracoval Ing. Doupal ve spolupráci s ateliérem IDEA do svého projekčního řešení připomínky a zkušenosti z provozu Penzionu I i z dalších penzionů v ČR. Po svém otevření se stal opět vzorem řešení podobných zařízení. Svým urbanistickým a dispozičním pojetím ideálně sbližuje i odděluje jednotlivé byty. Všichni bydlící i návštěvníci oceňují neopakovatelnou atmosféru vnitřního atria. Bydlí zde 80 důchodců v 50 bytech.

Specifikace projektu
Název stavby: Novostavba Penzionu pro důchodce II
Investor: Česká Republika – Okresní úřad v Opavě
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) (s výjimkou stavebního dozoru)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) za spolupráce s ateliérem IDEA
Zajímavost: Tato stavba je řešena jako tzv. bariérový objekt, kdy po vnějším obvodu vede komunikační chodba, které byty situované do vnitřního atria odděluje akusticky od hlučné komunikace Rolnické.