Rádio HELLAX bylo jedno z prvních soukromých rádií na Moravě. Toto své administrativní a vysílací centrum bohužel nedoplnilo o stavbu druhé etapy, která zahrnovala sousední dům Ratibořská 77, neboť své aktivity přesunulo do Ostravy.
Od zadání projektu a inženýrské činnosti do předání hotového a fungujícího objektu rádia uběhlo pouhých 157 dnů.


Specifikace projektu
Název stavby: Rekonstrukce domu Ratibořská 75 na budovu Rádia HELLAX
Investor: Rádio HELLAX
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.)
Projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v Remark s.r.o.) za spolupráce s Ing. arch. Dombkovou
Zajímavost: Z důvodů požadavku investora uvést do užívání a začít vysílat z budovy za 157 dnů jsme použili princip okamžitého zahájení stavby, kterou jsme v “řízení pro odstranění nepovolené stavby” za 153 dnů úspěšně dokončili a zajistili povolení jejího užívání a její řádnou kolaudaci.
Jako paradoxní zajímavost musíme uvést, že až po zahájení vysílání nám Rádio HELLAX sdělilo, že nemá finanční prostředky na zaplacení naší práce a nabídlo místo úhrady reciproční smlouvou na protislužby a reklamy.