Jeden z nejsložitějších projektů Ing. Doupala. Místo původního návrhu úpravy vstupního foyer po zaměření starého stavu a průzkumu infrastruktury navrhl Ing. Doupal nutnost kompletní generální rekonstrukce. Diskuze o architektonickém vzhledu, o nové přístavbě za divadlem a změně architektonické koncepce před dokončením výstavby jsou krásnou sondou prokazující pořekadlo, že architektura je svědectví dob, viz. místní denní tisk z doby 1988-1992.

Specifikace projektu
Název stavby: Generální rekonstrukce Slezského divadla Opava
Investor: Slezské divadlo Opava
Inženýrská činnost: Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Projektant: Zodpovědný projektant: Ing. Romeo Doupal (v době působení v OSP)
Vnější architektonické řešení (vítěz soutěže): Hanuška, Řehulka, Jančík – OSP
Změna vnějšího architektonického řešení a změna foyer (Klimeš, Šantavý, Bublík)