Po absolvování VUT v roce 1983 pracoval v OSP Opava jako projektant, od roku 1988 do roku 1991 jako vedoucí projektant. Během této doby projektoval převážně rekonstrukce historických, občanských, zdravotních a hlavně bytových staveb (MBF). Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, Slezského divadla a Lidového domu v Opavě. Od roku 1988 projektoval mimopracovně některé drobné stavby, rodinné domy, sportovní stavby, bazény.
V těchto letech pracoval na Okresním úřadě v Opavě jako samostatný referent památkové péče a jako výkonný orgán měl na starost kompletní výkon státní správy v oblasti památkové péče v okrese Opava.