Od roku 1992 působil Ing. Doupal jako jednatel a technický ředitel společnosti Remark s.r.o., která projekčně a inženýrsky zajišťovala desítky různých novostaveb a rekonstrukcí bytových, občanských a sociálních staveb a údržbu nemovitého majetku Okresního úřadu v Opavě a Města Opavy včetně zajišťování státních dotací.

Mezi nejvýznamnější stavby můžeme počítat Penzion I a II v Opavě, rekonstrukce zámku Dolní Životice na ústav sociální péče, novostavba 56BJ na ulici Krnovské v Opavě, rekonstrukce a novostavba U Cukrovaru 1 pro oběti postižené povodní a supermarkety Sesam a Billa.